espai de salut integrativa

Avís legal

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable.
La teva privadesa és important per a nosaltres.
En aquesta declaració de privadesa t’expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web.
En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les dades personals.
En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.
Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.
Volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa;

Mai no sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis.
No compartim mai informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.
Cal advertir que aquesta Política de privadesa podria variar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun fromulari de qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.
nuaterapies.cat ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI)