• Vencent els nostres propis dracs
    La llegenda de sant Jordi, ens serveix per representar una situació en què ens sentim en perill i hem d’enfrontar-nos al present, a les situacions sobrevingudes que ens desestabilitzen i a les nostres pors.